Jdi na obsah Jdi na menu
 


Utopie,sci-fi - Julča

3. 5. 2010

Utopie, Antiutopie, sci-fi

- u-topos=ne místo, nikde, místo, které neexistuje nebo existuje pouze v lidských myšlenkách;utopický= nereálný, neuskutečnitelný, nedosažitelný, fantastický; utopismus= představy či vidiny budoucího uspořádání státu, společnosti či pospolitosti člověka s přírodou
- jméno poprvé použil Thomas More-Utopia
- Žánr utopie
-lidské snaze vybudovat lepší, dokonalejší společnost
- zároveň myšlenky, které jsou odvážné, přehnaně optimistické a často si za cíl kladou něco, co je neuskutečnitelné
-rozumová úvaha nad politickým systémem + fantazie, představy, autorovo vylepšení
-funkce-slouží jako kritika stávajícího společenského, politického, hospodářského řádu, nositelka nových idejí0
- Rysy utopie
-kolektivismus- všichni jsou stejní, buď budou všichni šťastní a stejně nebo nikdo; neexistuje osobní spokojenost; utopie se snaží sjednotit všechny členy společnosti ve všech oblastech jejich života
-žití podle přírody a v harmonii s ní
-opovržení zlatem a stříbrem, žádné osobní vlastnictví, More si uvědomil, že se majetek nedá rovnoměrně rozdělit a tak ho zrušil
-všichni se shodnou na řídícím sytému, zapojují se, jsou svobodní a přijímají zodpovědnost, dodržují a chápou všechny příkazy a zákony, řídí se jimi a také se na nich i podílí
-utopičtí se ve volném čase učí, zlepšují své dovednosti, zodpovědně jednají se svým životem
-všeho je dost; přesněji řečeno přesně tolik, kolik je potřeba; jsou naprosto soběstační
- má pevné hranice, ale komunikuje se sousedními státy; třeba nějaký neznámý ostrov nebo nějaká vysoko posazená plošina; hranice-aby nebylo utopické prostředí znečištěno a bylo chráněno, také to jasně ohraničuje to dokonalé
-mimo čas- m

yšlenka prvotního ráje (ze kterého byli lidé vyhnáni, když zjistili, že si nejsou rovni), odcházení, přesuny (Židé, osidlování Ameriky)-touha po ráji, vybudovat něco lepšího, začít znova

- První utopie
-Platón -Zákony
-popisuje, jak přesně by měl fungovat a vypadat ideální městský stát; poučení a model pro jakýsi nový stát; také říká, že by měl mít pevnou hranici
-napsal po ztroskotání demokracie v Athénách
-Bible- po apokalypse, dokonalý Nový Jeruzalém
- Renesanční utopie
-vrchol utopie- renesance: snaha kritizovat, zlepšovat, přemýšlet o věcech
- středověkem unavená společnost se přestala soustředit na církevní a duchovní záležitosti; humanisté začínají rozvíjet svůj zájem o člověka a přírodu
- největším inspiračním zdrojem renesance byla antika (renaissance- znovuzrození)
- ideálem renesančního umělce byl všestranný člověk
-Thomas More -Utopia
-přesně popisuje stát Utopia
-jednoduché zákony, není to výsada elity, všichni je dodržují a chtějí dodržovat; všichni se sami obhajují, soudce je jako kněz, není moc domyšlené-když už někdo něco provede, poruší zákon, nebude chtít říct soudci pravdu
-přirozená náklonnost, dobré vztahy s okolními státy
-funkce: aby se tenkrát lidé zamysleli nad společenským řádem, kritika tehdejší společnosti
-Francis Bacon -Nová Atlantida
- utopický spis o ostrovní říši řízené vědci
-ve svém díle počítá s rozvojem vědy

- Žánr antiutopie
-vzniká, když jsou velké rozdíly mezi lidmi (finanční, zájmy, potřeby….)
-první antiutopie-18.stl
-lidé (antiutopisté) si začali klást otázky: co když by někdo nesouhlasil s utopickým systémem? Co když by nechtěl dělat to, co je mu určeno? Co když by to prostě nebyl ten dokonalý, zodpovědný utopický člověk?…
-kritizuje a převrací utopii v nejhorší noční můru
-protest proti tomu dát všemu jednotu
-nejvýznamnější antiutopie se váží

 ke komunismu
` -lidé by si měli z antiutopie brát poučení, nestalo se-2.svět válka (vyvražďování židů), komunismus, Severní Korea,…
-Orwell-1848, Farma zvířat
-Huxley-Brave New World

- Rysy antiutopie
-totalitní forma vlády-řídí to úzká elita většinou s pomocí síly-F.Z.(farma zvířat)
-omezení osobní svobody
-historie-převrací se, snaha ji se úplně vymazat
-lidé sebou nechávají manipulovat
- Porovnání: Huxley (-konec civilizace)x Orwell (-Farma zvířat)
1. vyprávění, žánr
-F. Z.:bajka; alegorie; vypravěč se více angažuje, ale i hlavní postavy mají své projevy
-H: sci-fi, budoucnost, hodně se popisují vědecké postupy, „dokumentární vypravěč“, projevy-vědečnost, cizí slova- ten kdo, vypráví, vypadá chytřeji; hesla-rázná, úderná, ovládnutí lidí, vymytí mozků
2. vztah k utopii
-F.Z.: uzavřený stát; kontakty s ostatními farmami; není dáno přesně, kdy se odehrává, ale zase tam nejsou nějaké super přístroje jako v budoucnosti; je dobře vidět rozdíl utopie/antiutopie-jak se to zvrtne; mláďata jsou vedena (ta štěňata) k podporování režimu, v utopii jsou také všichni vychováváni, aby byli lepší;
-H.: utopie/antiutopie-podle =úhlu pohledu; celý svět-žádné okolní státy; všichni jsou si rovni a jsou šťastní (bohužel uměle); nikdo si nestěžuje; jako v utopii jim nic nechybí, dostanou vše co chtějí, protože mají naprogramováno nechtít víc, zlepšovat se, překonávat nové výzvy; všechno je naplánované, žádné odchylky-žádná umělecká díla, žádné komedie ani tragédie, protože nejsou výjimečné situace, které by se dali zachytit
3 role jedince
-F. Z: všech nepohodlných jedinců se zbaví, ostatní (kromě prasat) jsou pouze masa a nikdo nevybočuje
-H: Divoch- daleko vyspělejší než ty jednotky naprogramovaných lidí, může cokoli třeba i umřít
4. prostředky uplatňování moc
-F. Z. Manipulace:
-zastrašování, vyhrožování- opravdovým nebezpečím nebo minulostí (Chcete, aby se Jones vrátil a bylo to jako dřív?)
-historie-převracení
-hrdinské skutky- znevážení, „bojoval statečně, ale za účelem…“
-žádný prostor pro slovo, dohodu, vlastní názor
-když už se někdo vzepře, tak ho odstraní, vyženou
-H: všichni jsou stejní, masa, která poslouchá ty vůdce, nikdo není jedinečný, aby mohl vystoupit z řady;

Sci-fi – jako antiutopie, hlavní je věda

 • každá vývojová etapa lidstva něco přináší – odráží se to v kulturním projevu
 • vědeckotechnická revoluce v průběhu 19. a 20. století se odráží v literatuře
 • 2 stránky: technika slouží; techniku lze zneužít
 • mnozí autoři uvažovali, jak se bude technika vyvíjet
 • význačné objevy – parní stroj, turbína, paní lokomotiva, parní automobil, elektrárna
 • čeští autoři poměrně brzo
 • Mary Shelleyová
  • první se zabývá sci-fi
  • Frankenstain – román
   • vytvoření umělého člověka z mrtvol a jeho oživení elektrickým proudem
 • Edgar Allan Poe
  • Američan vychovávaný v Anglii
  • Předčasný pohřeb
  • Muž, který se rozpadl
  • Zlatý skarabeus – detektivní povídky
 • Julius Verne
  • dodnes čtený
  • oblíbený u mládeže
  • rozvoj techniky by měl být využit ku prospěchu lidstva
  • klade si výchovně-vzdělávací, získávací cíl: přiblížit mládeži objevy vědy a získat pro techniku čtenáře
  • něco z jeho díla zfilmováno; např. Ocelové město režisérem Kalem Zemanem (mistr triků)
 • Sanislav Lem
  • Polák
  • otázka lidských vztahů v době přetechnizované civilizace
  • Návrat z hvězd
  • Futurologický kongres
  • Příběhy pilota Prixe
  • Astronauti
 • Hrbert George
  • Angličan
  • romány se sociálním zaměřením
  • Když procitne spáč
  • První lidé na Měsíci
  • Válka světů – poprvé se zde objevují Marťané
 • Walter Tevis
  • Američan
  • Zpěv drozda – román o robotech
 • Jakub Arbes
  • neobyčejně svérázné pojetí literatury
  • zakladatel moderní literatury sci-fi
  • romaneta – povídka naplněná napínavým dějem plným rozporů a nepochopitelných jevů, které odporují rozumovému chápání – přírodní zázraky) – proslavil se jimi
  • Ďábel na skřipci, Sivooký démon, Zázračná madona, Poslední dnové lidstva, Newtonův mozek, Svatý Xaverius
 • Karel Čapek
  • zaobírá se otázkou: „Co by se stalo, kdyby …“
   • se podařilo vytvořit umělého člověka (RUR)
   • se člověk napil nápoje nesmrtelnosti (Věc Makropulos)
   • se člověk sám stal stvořitelem
   • se podařilo bezezbytku spálit hmotu (Továrna na absolutno)
   • se podařilo uvolnit z hmoty veškerou energii (Krakatit)
  • trilogie – vyjadřuje obavu, aby technika nepřerostla člověka
   • RUR – rossum's universal robots
    • svět ovládli rozumní roboti (tento termín vymyslel Čapek)
    • lidstvu hrozí zkáza – záchrana: roboti poznají cit, lásku
   • Krakatit
   • Továrna na absolutno
  • Válka s mloky – román
   • ukazuje na nenápadný, ale o to nebezpečnější vznik a nárůst fašistické ideologie
   • celým románem provází pan Povondra, který se za to všechno cítí být odpovědný (z novin si o tom vystřihuje články)
   • na konci – Povondra rybaří na Vltavě a vidí mloka (alegorie: Němci i fašismus u nás); říká: „Co bude dál? Nevím“
   • varuje před nebezpečím
  • Josef Nesvadba
   • * v Praze
   • vystudoval psychiatrii
   • překládá, píše, cestuje
   • jeden z nejvýznamějších autorů české sci-fi
   • povídky, romány
   • Tarzanova smrt
   • Einsteinův mozek
   • Výprava opačným směrem
  • Ondřej Neff
   • * v Praze
   • KU – publicistika a sociální vědy
   • propagační centrum Kotvy; různé noviny
   • překládá sci-fi z jiných jazyků
   • Jádro pudla první jeho román
    • putování mladého divocha po Marsu
   • romány na sebe volně navazující:
    • Čarodějův učeň
    • Šídlo v pytli
   • Měsíc mého života – román
    • příběh z měsíční těžební základny
  • Ludvík Souček
   • * v Praze
   • vojenský lékař – 2 roky v Koreji
   • plodný spisovatel – desítky populárních vědecko-fantastických knih
   • velký fotograf – možnosti, principy přibližoval dětem
    • Jak se světlo naučilo kreslit
   • danikenovská tématika (minulost planety; možnost návštěvy mimozemšťanů; záhadné věci na povrchu planety – kruhy, …) – navazuje na ni
    • trilogie:
     • Tušení stínů
     • Tušení souvislostí
     • Tušení světa
   • navzauje na Ericha Danikena a jeho Vzpomínky na budoucnost
   • Cesta slepých ptáků
    • úspěšné dílo
    • zavádí nás na Island
    • doktor Kameník a jeho přátelé se pokouší odhalit tajemství, která připisují mimozemšťanům
   • Sluneční jezero – román
    • o výpravě na Mars – potkávají se zde s potomky Vikingů
  • Vladimír Páral – chemik
   • řada pupilárních románů ze současnosti
   • Pokušení A-ZZ – román
    • o náhodně vybraných lidech, kteří jsou testováni mimozemšťany
   • Romeo a Julie 2300
    • milostný příběh budoucnosti
   • Válka s mnohozvířetem
    • boj lidí s agresivní formou polointeligentního smogu
   • Země žen
    • o světě, kde vládu násilím převzaly ženy
    • muži drženy v obdobách koncentračních táborů

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

High Blood Power - Subject Nerve

(AGuanquesmes, 28. 7. 2018 16:04)

Pression arterielle est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/commander-cialis-suisse/

 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 41975
Měsíc: 209
Den: 5